Redovita godišnja skupština

fb-rik-logo

Robotičko informatički klub Popovača

Julija Banderijera 2, Popovača


TEMELJEM STATUTA POZIVA ČLANOVE

NA REDOVITU GODIŠNJU SKUPŠTINU


Koja će se održati 28.03.2013. u prostorijama Doma kulture Popovača s početkom u 19:00 sati. 

 

Predviđen je slijedeći dnevni red:

1) Otvaranje skupštine i uvodna riječ Predsjednika 

2) Usvajanje dnevnog reda

3) Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i 2 člana ovjerovitelja zapisnika

4) Izvješće o radu kluba za 2012. godinu

5) Finacijsko izvješće za 2012. godinu

6) Rasprava o izvješćima

7) Donošenje i usvajanje plana rada za 2013. godinu

8) Donošenje i usvajanje finacijskog plana za 2013. godinu

9) Donošenje i usvajanje odluke o iznosu članarine za 2013. godinu

10) Prijedlozi, komentari i razno 


Molimo da se svakako odazovete ovom pozivu. 


Tajnik RIK Popovača

Željko Krnjajić